Kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie nieuczciwych praktyk rynkowych.

Prawnicy Kancelarii to byli wieloletni pracownicy URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW, posiadający wiedzę i doświadczenie związane ze stosowaniem ustaw regulujących nieuczciwe praktyki rynkowe oraz czyny nieuczciwej konkurencji. Znajomość tych przepisów daje przedsiębiorcom oraz konsumentom dodatkowe instrumenty w walce z nieuczciwymi przedsiębiorcami.

Prawnicy  Kancelarii posiadają nie tylko wiedzę, ale także doświadczenie i wyczucie w zakresie oceny i praktycznego stosowania przepisów regulujących nieuczciwe praktyki rynkowe.

Instrumenty te mają charakter cywilny – polegający na domaganiu się odszkodowania oraz zadośćuczynienia oraz karny, umożliwiający pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności karnej.

Deliktami na gruncie ustaw regulujących nieuczciwe praktyki rynkowe oraz czyny nieuczciwej konkurencji są przykładowo wprowadzania konsumenta w błąd przy oferowaniu lub sprzedawania mu towaru, prowadzenie agresywnej sprzedaży przez uporczywe odwiedzanie go, wymaganie przez sieci handlowe opłat za możliwość sprzedaży im swoich towarów (tzw. opłaty półkowe), nierówne traktowanie przedsiębiorców w ramach podobnych umów.

Kancelaria, bazując na doświadczeniu swoich pracowników, którzy mieli okazję stosowania w/w ustaw podczas swojej pracy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oferuje szeroko pojęte usługi. W zakres wchodzi m.in.: występowanie przeciwko przedsiębiorcom stosującym nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji, analiza i doradztwo w zakresie praktyk stosowanych przez przedsiębiorców pod kątem ich zgodności w/w ustawami, obrona przedsiębiorców, którym zarzuca się stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych lub czynów nieuczciwej konkurencji.

Skontaktuj się z nami: tel. 22  822 17 32,  22 822 17 59,  kom. 501 505 996,   e-mail: office@kancelariagmw.pl

Zapraszamy do współpracy!