Sławomir Mistewicz

P1060731

Partner Zarządzający
email: slawomir.mistewicz@kancelariagmw.pl

Absolwent Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, prawnik. Swoje życie zawodowe poświęcił tworzeniu i prowadzeniu firm na różnych polach zawodowych, głównie jako menager w firmach, które organizował i współpracował. W ramach swojej wieloletniej praktyki pracował i wprowadzał na rynek firmy o profilu handlowym. Założył m.in. Sp. Ars. Antiqua jako współwłaściciel, Wydawnictwo Spectrum jako wydawca. Był dyrektorem jednej ze spółek w ramach grupy PWN. Jako udziałowiec organizował i zarządzał marketingiem firmy Computer Group. Obecnie jest wspólnikiem i parterem zarządzającym w Kancelarii Prawnej Zofia Krakowian Witkowska i Wspólnicy Sp. Kom. oraz w Kancelarii Prawa Gospodarczego Witkowska & Partnerzy.

Zofia Krakowian-Witkowska

DSC_0996

Radca Prawny, Partner
email: zofia.witkowska@kancelariagmw.pl

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 • wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z bankami,
 • specjalizuje się w procesie odzyskiwania należności, obejmującym, swoim zakresem windykację przedsądową,  sądową oraz postępowania egzekucyjne,
 • zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, włączając w to doradztwo oraz działania wspomagające osoby rozpoczynające działalności gospodarczą w Polsce, zagadnienia związane z codzienną działalnością – negocjowanie i zawieranie umów, zatrudnianie pracowników.

Ewa Bartnik

DSC_0989

Radca Prawny, Partner
email: ewa.bartnik@kancelariagmw.pl

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa ochrony własności intelektualnej. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 • wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa ochrony konsumentów oraz ochrony konkurencji uzyskane w trakcie pracy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako radca prawny,
 • w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadziła liczne sprawy antymonopolowe oraz z zakresu ochrony praw
  konsumentów,
 • specjalizuje się w szeroko pojętym prawie antymonopolowym, nieuczciwej konkurencji, nieuczciwych praktyk rynkowych, prawie konsumenckim,
 • doświadczony pełnomocnik procesowy w postępowaniu przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów jak też innymi sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi.

Bożena Zegarska

DSC_0985

Radca prawny

Absolwent Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 • specjalizuje się w prawie bankowym, prawie spółek handlowych, prawie wekslowym, prawie upadłościowym, prawie restrukturyzacyjnym, prawie cywilnym, prawie pracy.
 • doświadczenie w obsłudze prawnej korporacji, w tym instytucji
  finansowych (banków, funduszy emerytalnych, towarzystw
  funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych)  oraz małych i średnich przedsiębiorstw,
 • przygotowanie i opiniowanie projektów umów, w tym umów
  kredytowych w ramach konsorcjum  oraz  innych dokumentów
  dotyczących np. zabezpieczenia wierzytelności,
 • reprezentacja w sporach sądowych przed sądami powszechnymi, w tym   w postępowaniach gospodarczych, upadłościowych i egzekucyjnych,
 • rejestracja i przekształcanie spółek,
 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy.

dr Stanisław Witkowski LL.M.

Stanisław Witkowski

Radca Prawny, Partner
email: stanislaw.witkowski@kancelariagmw.pl

Doktor nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim, Central European University w Budapeszcie (Węgry) oraz Uniwersytecie Regensburskim (Niemcy) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 • wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa ochrony
  konsumentów oraz ochrony konkurencji uzyskane w trakcie pracy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako radca
  prawny,
 • wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowego doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców krajowych i
  międzynarodowych o zasięgu globalnym w branżach alkoholowej, FMCG, chłodniczej (sprawy korporacyjne, umowy, wewnętrzne regulacje),
 • specjalizuje się w przygotowywaniu oraz analizie różnego rodzaju umów, głównie handlowych,
 • bardzo duże doświadczenie procesowe (ponad 100 prowadzonych spraw sądowych) przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi oraz międzynarodowymi trybunałami.

Kancelaria współpracuje z doradcami podatkowymi, radcami prawnymi oraz adwokatami specjalizującymi się w różnych dziedzinach prawa uzupełniających wiedzę i doświadczenie pracowników Kancelarii.