Sławomir Mistewicz

P1060731

Partner Zarządzający

Absolwent Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, prawnik. Swoje życie zawodowe poświęcił tworzeniu i prowadzeniu firm na różnych polach zawodowych, głównie jako menager w firmach, które organizował i współpracował. W ramach swojej wieloletniej praktyki pracował i wprowadzał na rynek firmy o profilu handlowym. Założył m.in. Sp. Ars. Antiqua jako współwłaściciel, Wydawnictwo Spectrum jako wydawca. Był dyrektorem jednej ze spółek w ramach grupy PWN. Jako udziałowiec organizował i zarządzał marketingiem firmy Computer Group. Obecnie jest wspólnikiem i parterem zarządzającym w Kancelarii Prawnej Zofia Krakowian Witkowska i Wspólnicy Sp. Kom. oraz w Kancelarii Prawa Gospodarczego Witkowska &Partnerzy.

email: slawomir.mistewicz@kancelariagmw.pl

Zofia Krakowian-Witkowska

DSC_0996

Radca Prawny, Partner
email: zofia.witkowska@kancelariagmw.pl

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

- posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z bankami,
- specjalizuje się w procesie odzyskiwania należności, obejmującym swoim zakresem windykację przedsądową, sądową oraz postępowania egzekucyjne,
- zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, włączając w to doradztwo oraz działania wspomagające osoby rozpoczynające działalności gospodarczą w Polsce, zagadnienia związane z codzienną działalnością
– negocjowanie i zawieranie umów, zatrudnianie pracowników

Ewa Bartnik

DSC_0989

Radca Prawny, Partner
email: ewa.bartnik@kancelariagmw.pl

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa ochrony własności intelektualnej. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

- posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa ochrony konsumentów oraz ochrony konkurencji uzyskane w trakcie pracy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako radca prawny,
- w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadziła liczne sprawy antymonopolowe oraz z zakresu ochrony praw konsumentów,
- specjalizuje się w szeroko pojętym prawie antymonopolowym, nieuczciwej konkurencji, nieuczciwych praktyk rynkowych, prawie konsumenckim,
- doświadczony pełnomocnik procesowy w postępowaniu przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów jak też innymi sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi.

Bożenna Zegarska

DSC_0985

Ukończyłam Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim

Pracowałam m.in. : Bank Handlowy w Warszawie S.A., Citibank (Poland) S.A. PKO Bank Polski S.A.

Specjalizuje się w prawie bankowym, prawo spółek handlowych, prawo wekslowe, prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, prawo cywilne, prawo pracy.

Obszary praktyki: doświadczenie w obsłudze prawnej korporacji, w tym instytucji finansowych (banków, funduszy emerytalnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych)  oraz małych i średnich przedsiębiorstw obejmującą:

  •  wsparcie prawne przy prowadzonych projektach, bieżące konsultacje prawne
  • przygotowanie i opiniowanie projektów umów, w tym umów kredytowych w ramach konsorcjum  oraz  innych dokumentów dotyczących np. zabezpieczenia wierzytelności
  • reprezentację w sporach sądowych przed sądami powszechnymi, w tym   w postępowaniach gospodarczych, upadłościowych i egzekucyjnych
  • udział w negocjacjach biznesowych
  • rejestracja i przekształcanie spółek
  • reprezentacja klienta przez sądami administracyjnymi oraz innymi organami administracyjnymi
  • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy

Kancelaria współpracuje z radcami prawnymi oraz adwokatami specjalizującymi się w różnych dziedzinach prawa uzupełniających wiedzę i doświadczenie Partnerów.