• czynności korporacyjne takie jak przygotowanie i prowadzenie zgromadzeń wspólników, rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym i innych rejestrach,
  • przygotowywanie wewnętrznych dokumentów takich jak pełnomocnictwa, wewnętrzne regulaminy w tym regulaminy pracy, uchwały,
  • przygotowywanie/analizowanie umów z pracownikami, kontrahentami,
  • reprezentowanie wobec organów władzy publicznej, kontrahentami,
  • prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i innych.