• analiza oraz doradztwo w zakresie prawidłowości oznaczeń produktów żywnościowych oraz spełniania przez produkt innych wymogów związanych z jakością handlową,

  • reprezentowanie w postępowaniu przed Inspekcją Handlową, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz innymi organami oraz sądami